(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

Parafia Miłosierdzia Bożego

ul. Słowackiego 6

82- 500 Kwidzyn

e-mail: milbozkwi@wp.pl

Historia

Zwracamy się do Państwa o pomoc w rozbudowaniu tej zakładki. Prosimy o nadsyłanie na nasz adres mailowy: milbozkwi@wp.pl starych zdjęć, pamiątek, listy księży będących w naszej Parafii, krótkiej historii Parafii oraz kronik związanych z Parafią Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie.

Dziękujemy.

85 8300 0009 0009 3695 2000 0010

„Na cele kultu religijnego ”

P.S ( nie inny wpis)

Gazetka Parafialna Warto przeczytać

Zanim powstała Diecezja Elbląska, Kwidzyn należał do Diecezji Warmińskiej. Przez dziesiątki lat tak zwana Władza Ludowa nie wydała ani jednego pozwolenia na budowę kościoła w diecezji. Ks. Prymas, ówczesny biskup warmiński zarządził modlitwy wiernych i kapłanów w intencji uzyskania zgody władz na powstanie nowych świątyń. W godzinach rannych brałem udział we Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Prymasa przed obrazem Matki Bożej w Gietrzwałdzie. I oto wyraźna Łaska Boża- pojawiły się pozwolenia na budowę świątyń. Jedną z pierwszych była uzyskana zgoda na budowę obecnego kościoła. Dnia 1 lipca 1981r. ks. Prymas ustanowił parafię Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie. Pierwszym proboszczem był śp ks. Stefan Nowak, następnym został śp. ks. Wojciech Kruk- budowniczy dolnego kościoła i innych budynków parafialnych. Po trzecim proboszczu- księdzu Lechu Wasilewskim, ks. biskup elbląski przekazał funkcję proboszcza Ks.Robertowi Dzikowskiemu . W ciągu 13 lat wierni wystawili górny kościół. Świątynia powstała w bardzo trudnych warunkach terenowych. Zapał, pracowitość, poświęcenie i ofiarność wiernych była wielka. Wielu Parafian przeszło do wieczności. Niech Pan Bóg obdarzy ich wieczną radością.

Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że z parafii Miłosierdzia Bożego powstały 2 nowe placówki duszpasterskie- św. Brata Alberta i św. Wojciecha- parafie równorzędne z parafią macierzystą. Od 15 grudnia  2010  nowym proboszczem został Ks.Janusz Kilian  budowniczy kościoła św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kwidzynie.  

 

                                                                                                                                  

Ogłoszenia Diecezja Elbląska Pismo Święte Intencje Mszalne

01+Parafia+Mi+éosierdzia+Bo+-ego_FUNDAMENTY.jpg

Webmaster Login
(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>